Skip to main content

Повишаване на техническите и нетехническите умения и компетентности на технически специалисти и инженери в областта на Интелигентните градове

Проектът има за цел да се справи с недостига на умения на техническите специалисти и инженерите в сферата на Интелигентните градове чрез разработване и тестване на програма за професионално образование и обучение, базирана на иновативен мултидисциплинарен подход, съчетаващ в себе си дигитални умения в областта, с меки, предприемачески и зелени такива.